Phần lớn các ion khoáng xâm nhập vào rễ theo cơ chế chủ động, diễn ra theo phương thức vận chuyển từ nơi có

A.Nồng độ thấp đến nơn có nồng độ cao, đòi hỏi phải tiêu tốn năng lượng
B.Nồng độ thấp đến nơi có nồng độ cao, không đòi hỏi tiêu tốn năng lượng
C.Nồng độ cao đến nơi có nồng độ thấp
D.Nồng độ cao đến nơi có nồng độ thấp, cần tiêu tốn ít năng lượng
Đáp án và lời giải
Đáp án:A

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...