Phần lãnh thổ của Palextin bao gồm

A.

bờ tây sông Giooc-đan và dải Ga-da

B.

phần đông Giê-ru-xa-lem

C.

phần đông Giê-ru-xa-lem và bờ tây sông Giooc-đan

D.

Ý A và B

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Ý A và B

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...