Phần cảm của máy phát điện là:

A.

phần chuyển động rôto.

B.

phần đứng yên stato.

C.

phần tạo ra từ trường.

D.

những cuộn dây, trong đó xuất hiện suất điện động cảm ứng.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...