Phần cảm của máy phát điện là:

A.

phần chuyển động rôto.

B.

phần đứng yên stato.

C.

phần tạo ra từ trường.

D.

những cuộn dây, trong đó xuất hiện suất điện động cảm ứng.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

phần tạo ra từ trường.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...