Phân biệt Cl2, SO2, CO2 bằng:

A.

Dung dịch KI, nước vôi trong.

B.

Dung dịch KMnO4 + H2SO4, dung dịch KI.

C.

Nước Br2, dung dịch NaOH.

D.

Dung dịch KI, dung dịch Ba(OH)2.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Dung dịch KMnO4 + H2SO4, dung dịch KI.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm Chương 8 Phân Biệt Một Số Chất Vô Cơ - hóa học 12 có lời giải - 40 phút - Đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...