Phân biệt Cl2, SO2, CO2 bằng:

A.

Dung dịch KI, nước vôi trong.

B.

Dung dịch KMnO4 + H2SO4, dung dịch KI.

C.

Nước Br2, dung dịch NaOH.

D.

Dung dịch KI, dung dịch Ba(OH)2.

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm Chương 8 Phân Biệt Một Số Chất Vô Cơ - hóa học 12 có lời giải - 40 phút - Đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...