Phần biển ở nước ta thuộc miền khí hậu Biển Đông nhưng mang tính chất gì sau đây?

A.

Tính chất nhiệt đới gió mùa hải dương.

B.

Tính chất gió mùa đông bắc.

C.

Tính chất gió mùa cận nhiệt hải dương.

D.

Tính chất gió mùa đông bắc và tính chất gió mùa cận nhiệt hải dương.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Tính chất nhiệt đới gió mùa hải dương.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...