Pha sáng của quang hợp diễn ra ở

A.

trong các túi dẹp (tilacôit) của các hạt grana.

B.

trong chất nền của lục lạp.

C.

ở màng ngoài của lục lạp.

D.

ở màng trong của lục lạp.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Trong các túi dẹp (tilacôit) của các hạt grana.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...