Pha sáng của quang hợp diễn ra ở

A.

trong các túi dẹp (tilacôit) của các hạt grana.

B.

trong chất nền của lục lạp.

C.

ở màng ngoài của lục lạp.

D.

ở màng trong của lục lạp.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...