Pha loãng 389,8 kg etanol (biết D = 0,8 g/cm3) thành rượu 40°. Thể tích dung dịch rượu thu được là:

A.

1216,125 lít.

B.

1218,125 lít.

C.

1200,25 lít.

D.

1220,125 lít.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

1218,125 lít.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm chương 2 cacbohiđrat - hóa học 12 có lời giải chi tiết - Đề số 3

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...