Pha loãng 389,8 kg etanol (biết D = 0,8 g/cm3) thành rượu 40°. Thể tích dung dịch rượu thu được là:

A.

1216,125 lít.

B.

1218,125 lít.

C.

1200,25 lít.

D.

1220,125 lít.

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm chương 2 cacbohiđrat - hóa học 12 có lời giải chi tiết - Đề số 3

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...