Phả hệ dưới đây mô tả bệnh di truyền ở người.

img1 

Phân tích phả hệ trên, người ta có các nhận xét sau:

1- Bệnh do gen lặn nằm ở vùng không tương đồng của NST X quy định.

2- Bệnh do gen lặn nằm trên NST thường quy định

3- Cặp vợ chồng 14-15 không nên sinh con xác suất sinh con bị bệnh lớn hơn 50%

4- Nếu cặp vợ chồng 14-15 sinh con thì xác suất sinh con gái bị bệnh là 1/6

5- Những người không biết chắc kiểu gen là 2 và 7.

Trong số nhận xét trên có bao nhiêu nhận xét chưa chính xác ?  

A.

A: 2

B.

B: 4

C.

C: 5

D.

D: 3

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

 Vậy các nhận xét chưa chính xác là 1, 3, 5

Xét cặp vợ chồng 7 x 8 : Vợ, chồng bình thường sinh con bị bệnh→ bệnh do alen lặn gây nên

Bố bình thường, sinh con tria bị bệnh→ alen gây bệnh không nằm trên Y

Bố bình thường, sinh con gái bị bệnh→ alen gây bệnh không nằm trên X

Vậy bệnh do alen lặn nằm trên NST thường qui định: A bình thường >> a bị bệnh → NX 1 sai ; NX 2 đúng

Cặp vợ chồng 7 x 8 có kiểu gen là: Aa x Aa → vậy người 14 có dạng là: (1/3AA : 2/3Aa)

Người 15 bị bệnh, có KG là aa Xét cặp vợ chồng 14 x 15: (1/3AA : 2/3Aa) x aa

Xác suất cặp vợ chồng trên sinh con bị bệnh là: 1/3 x 1 = 1/3 → NX 3 sai

Xác suất cặp vợ chồng trên sinh con gái bị bệnh là: 1/3 x ½ = 1/6→ NX 4 đúng

Người 7 có kiểu gen : Aa (chứng mình trên)→ NX 5 sai 

Vậy đáp án đúng là D

 

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...