Oxit của nguyên tố R có các tính chất sau:

- Có tính oxi hoá rất mạnh.

- Tan trong nước tạo dung dịch axit H2RO4.

- Tan trong dung dịch bazơ tạo muối có màu vàng.

Oxit nêu trên là:

A.

SO3.

B.

Cr2O3.

C.

CrO3.

D.

SO3 hoặc CrO3.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

CrO3.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm Chương 7 Sắt Và Một Số Kim Loại Quan Trọng - hóa học 12 có lời giải - 20 phút - Đề số 6

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...