Oxi hóa 17,4 gam một anđehit đơn chức được 16,65 gam axit tương ứng (H = 75%). Anđehit có công thức phân tử là :

A.

CH2O

B.

C2H4O

C.

C3H6O

D.

C3H4O

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Từ các phương án suy ra công thức của anđehit có dạng RCHO.

     Khối lượng RCHO đã phản ứng :

     Phương trình phản ứng :

 

         2RCHO   +   O2        2RCOOH(1)

mol:        2x          x                      2x

     số mol O2 phản ứng

    Khối lượng mol của RCHO là :  

     Anđehit có công thức là C2H5CHO

 

 

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...