Ôtô chuyển động đều trên đường nằm ngang, qua cầu vồng lên và qua cầu vồng xuống. Áp lực của ôtô lên mặt đường khi nào là lớn nhất?

A.

Đường nằm ngang.

B.

Cầu vồng lên.

C.

Cầu vồng xuống.

D.

Trong 3 trường hợp là như nhau.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...