Ống chuẩn trực trong máy quang phổ lăng kính có tác dụng

A.

tạo chùm sáng song song.

B.

tập trung ánh sáng chiếu vào lăng kính.

C.

tăng cường độ ánh sáng.

D.

tạo nguồn sáng điểm.

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 30 phút Chương 5 Sóng ánh sáng - Đề số 9

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...