** Ở một loài thực vật, gen A quy định tính trạng cây cao; gen a quy định tính trạng cây thấp; gen B quy định quả tròn; gen b quy định quả bầu; gen D quy định quả to; d quy định quả nhỏ. Quá trình giảm phân hình thành giao tử có xảy ra hoán vị gen với tần số 20%.

Khi lai hai cây cao, quả tròn có kiểu gen với cây cao, quả bầu có kiểu gen tạo được số loại tổ hợp giao tử là:

A.

2.

B.

4.

C.

6.

D.

8.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

8.

Xét cá thể  2 cặp gen dị hợp → số giao tử 22 = 4

Cá thể → số giao tử 21 = 2.

Vậy F1 có số tổ hợp 2 x 4 = 8.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...