ở Việt Nam, phương hướng bản trong tạo giống lúa mới là cho lai giữa:

A.

giống địa phương cao sản với giống địa phương kém phẩm chất.

B.

Giống địa phương cao sản với giống nhập nội cao sản.

C.

giống địa phương có tính chống chịu tốt với giống địa phương kém phẩm chất.

D.

giống nhập nội cao sản với giống địa phương có tính chống chịu tốt.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

giống nhập nội cao sản với giống địa phương có tính chống chịu tốt.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm sinh học 12 di truyền học chương 4 20 phút có lời giải - đề số 7

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...