** Ở vi khuẩn, mỗi gen có 2760 liên kết hiđrô. Khi gen phiên mã, môi trường nội bào đã cung cấp 3240 ribônuclêôtit các loại. Chiều dài của mARN được phiên mã từ gen là

A.

3672.

B.

0,03672 μm.

C.

1836.

D.

0,1836 μm.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

3672 .

Số liên kết hiđrô của gen: 2A + 3G = 1380; Mà 2A + 2G = N

Gọi x là số lần phiên mã của gen (x nguyên dương).

Khi phiên mã có 1 mạch đơn của gen tham gia.

Số ribônuclêôtit tự do cần cung cấp là:  . x = 1620 N = 

Tổng số liên kết hiđrô của gen là: 2A + 3G = 2760

Mà 2A+ 2G < 2A + 3G < 3A + 3G

Hay N< 2760 < N   < 2760 < 2,34 < x < 3,52

mà x nguyên dương x = 3. Vậy gen đã phiên mã 3 lần.

Số nuclêôtit của gen là: N = = 2160

Chiều dài của mARN tổng hợp từ gen là chiều dài của gen

L =  . 3,4 =  . 3,4 = 3672 ().

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm sinh học 12 di truyền học chương 1 - có lời giải - 60 phút - Đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...