** Ở vi khuẩn, mỗi gen có 2760 liên kết hiđrô. Khi gen phiên mã, môi trường nội bào đã cung cấp 3240 ribônuclêôtit các loại. Chiều dài của mARN được phiên mã từ gen là

A.

3672.

B.

0,03672 μm.

C.

1836.

D.

0,1836 μm.

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm sinh học 12 di truyền học chương 1 - có lời giải - 60 phút - Đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...