Ở Tây Nguyên, tỉnh có diện tích chè lớn nhất là :

A.

Lâm Đồng.

B.

Đắc Lắc.

C.

Đắc Nông.

D.

Gia Lai.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Lâm Đồng.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...