Ở Tây Nguyên, tỉnh có diện tích chè lớn nhất là :

A.

Lâm Đồng.

B.

Đắc Lắc.

C.

Đắc Nông.

D.

Gia Lai.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...