Ở ruồi giấm, màu sắc thân do một cặp gen quy định, chiều dài cánh do một cặp gen khác quy định. Cho ruồi thân xám, cánh dài giao phối với ruồi thân đen, cánh cụt được F1 có 100% thân xám, cánh dài. Cho F1 giao phối với nhau thu được F2 gồm có 4 kiểu hình trong đó thân xám, cánh dài chiếm tỉ lệ 70%. Tính theo lí thuyết và không có đột biến xảy ra trong các kết luận sau, có bao nhiêu kết luận đúng về phép lai trên? (1). Cơ thể cái F1 đã xảy ra hoán vị gen với tần số f = 20%. (2). Ở đời con F2 thu được tỉ lệ kiểu gen giống F1 luôn bằng tỉ lệ kiểu gen giống với bố và mẹ p. (3). Ở đời con F2 có 4 loại kiểu gen khác nhau cùng quy định thân xám, cánh dài. (4). Có 10% số cá thể mang biến dị tổ hợp được tạo ra ở đời con của phép lai F1 với nhau.

A. 1.
B. 2.
C. 3.
D. 4.
Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi thử THPTQG Môn Sinh Học trường THPT Quảng Xương 1 - Thanh Hóa - Lần 1 năm 2018 - có lời giải chi tiết

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...