** Ở ruồi giấm, cho P đều thuần chủng, F1 đồng loạt mắt đỏ, cánh dài. Tiếp tục giao phối F1, được F2 có tỉ lệ 1601 con mắt đỏ, cánh dài : 534 con mắt đỏ, cánh cụt : 532 con mắt trắng, cánh dài : 178 con mắt trắng, cánh cụt. Trong đó, các con mắt trắng đều thuộc giới đực. Biết mỗi gen quy định 1 tính trạng.

Sử dụng con cái F1 lai với cá thể thứ nhất, thu được 8 loại kiểu hình tỉ lệ bằng nhau. Kiểu gen của cá thể thứ nhất là:

A.

aabb.

B.

XaXabb.

C.

XaYbb.

D.

XaYBb.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

XaYbb.

+ Tính trạng màu sắc mắt phân li 1 : 1 : 1 : 1  Kiểu gen của F1: XAXA x XAY.

+ Tính trạng hình dạng cánh phân li 1 : 1  F1 Bb x bb.

+ Kết hợp 2 tính trạng, kiểu gen của F1 là:  XAXaBb x  XaYbb.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm sinh học 12 di truyền học chương 2 - có lời giải - 60 phút - đề số 9

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...