** Ở ruồi giấm, cho P đều thuần chủng, F1 đồng loạt mắt đỏ, cánh dài. Tiếp tục giao phối F1, được F2 có tỉ lệ 1601 con mắt đỏ, cánh dài : 534 con mắt đỏ, cánh cụt : 532 con mắt trắng, cánh dài : 178 con mắt trắng, cánh cụt. Trong đó, các con mắt trắng đều thuộc giới đực. Biết mỗi gen quy định 1 tính trạng.

Tỉ lệ xuất hiện ở F2 loại kiểu gen XAXabb là:

A.

.

B.

.

C.

.

D.

0.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

+ F1: XAXA x XaY →  XAXa; Bb x Bb →   bb.

+ Vậy, tỉ lệ xuất hiện ở F2 loại kiểu gen XAXabb =  =  = .

 

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...