** Ở ruồi giấm, cho P đều thuần chủng, F1 đồng loạt mắt đỏ, cánh dài. Tiếp tục giao phối F1, được F2 có tỉ lệ 1601 con mắt đỏ, cánh dài : 534 con mắt đỏ, cánh cụt : 532 con mắt trắng, cánh dài : 178 con mắt trắng, cánh cụt. Trong đó, các con mắt trắng đều thuộc giới đực. Biết mỗi gen quy định 1 tính trạng.

Tính trạng màu mắt được di truyền theo quy luật nào?

A.

Liên kết giới tính Y.

B.

Liên kết giới tính X.

C.

Menđen.

D.

Tương tác gen.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Liên kết giới tính X.

F2 phân li kiểu hình khác nhau ở 2 giới đực và cái. Suy ra quy luật liên kết giới tính X.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...