Ở ruồi giấm, alen A quy định thân xám trội hoàn toàn so với alen a quy định thân đen; alen B quy định cánh dài trội hoàn toàn so với alen b quy định cánh cụt; alen D quy định mắt đỏ trội hoàn toàn so với alen d quy định mắt trắng. Thực hiện phép lai P: img1 thu được F1. Trong tổng số các ruồi ở F1, ruồi thân xám, cánh dài, mắt đỏ chiếm tỉ lệ là 52,5%. Biết rằng không xảy ra đột biến, theo lí thuyết, ở F1 tỉ lệ ruồi đực thân xám, cánh cụt, mắt đỏ là:

A.

7,5%

B.

1,25%

C.

3,75%

D.

 2,5%

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

P: AB/ab XDXd x AB/ab XDY ⇒ ruồi thân xám, cánh dài, mắt đỏ =img1 = 52,5%

⇒ A-B- = 52,5 : 3/4 = 70% ⇒ aabb = 20%

F1 tỉ lệ ruồi đực thân xám, cánh cụt, mắt đỏ = img2 = (25%-20%) x 1/4 = 1,25%.

Vậy đáp án đúng là B  

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...