Ở phía bắc nước ta, các nhà khảo cổ học tìm thấy tích Người tối cổ ở tỉnh nào? 

A.

Nghệ An, Thanh Hoá 

B.

Lạng Sơn, Thanh Hoá.

C.

Hoà Bình, Sơn La

D.

Hải Phòng, Quảng Ninh

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...