Ở nước ta trâu thường được nuôi để: 

A.

Lấy thịt

B.

Lấy sữa

C.

Sức kéo

D.

Thịt – sữa 

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Sức kéo

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...