Ở nước ta trâu thường được nuôi để: 

A.

Lấy thịt

B.

Lấy sữa

C.

Sức kéo

D.

Thịt – sữa 

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...