Ở nước ta năm 2004 số máy điện thoại trên một trăm dân tăng so với năm 1990:

A.

Gấp 5 lần.

B.

Gấp 6 lần.

C.

Gấp 7 lần.

D.

Gấp 10 lần.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...