Ở nước ta năm 2004 số máy điện thoại trên một trăm dân tăng so với năm 1990:

A.

Gấp 5 lần.

B.

Gấp 6 lần.

C.

Gấp 7 lần.

D.

Gấp 10 lần.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Gấp 7 lần.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...