Ở nước ta có hiện tượng người thì theo tôn giáo này, người thì theo tôn giáo khác, có người không theo một tôn giáo nào là do:

A.

có sự bình đẳng về tôn giáo.

B.

mỗi người có quyền tự do tín ngưỡng khác nhau.

C.

hoàn cảnh gia đình và điều kiện của bản thân.

D.

nhu cầu thiết yếu của cuộc sống.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

mỗi người có quyền tự do tín ngưỡng khác nhau.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...