Ở những nước phát triển

A.

Nam nhiều hơn nữ

B.

Nữ nhiều hơn nam

C.

Tỉ lệ nam nữ bằng nhau

D.

Không xác định được

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...