Ở nhiều loài cây, lá thường rụng vào cuối thu sang đông. Hiện tượng này có ý nghĩa chủ yếu nào đối với sự tồn tại của cây?

A.

giúp cây đấu tranh tốt hơn với sâu hại.

B.

giúp cây giảm chi phí năng lượng không cần thiết.

C.

giúp cây giảm sự thoát hơi nước.

D.

giúp cây giảm tiếp xúc với các điều kiện bất lợi của môi trường.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

giúp cây giảm sự thoát hơi nước.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...