Ở nhiệt độ thường Si có thể tác dụng với chất nào:

A.

Cl2

B.

F2

C.

O2

D.

P

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...