Ở người trưởng thành, mỗi chu kỳ tim kéo dài khoảng:

A.

0,8 giây

B.

0,6 giây 

C.

0,7 giây 

D.

0,9 giây

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Mỗi chu kỳ tim ở người dài 0,8s trong đó tâm nhĩ co: 0,1s; tâm thất co : 0,3s; pha giãn chung: 0,4s.

Vậy đáp án là A  

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...