Ở người gen nằm trên vùng không tương đồng của nhiễm sắc thể Y thường:

A.

di truyền chéo.

B.

bố truyền cho con gái.

C.

bố truyền cho con trai.

D.

bố truyền cho cả con trai và con gái.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

bố truyền cho con trai.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm sinh học 12 di truyền học chương 2 - có lời giải - 60 phút - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...