** Ở người, gen m nằm trên NST giới tính X quy định bệnh mù màu; alen M quy định nhìn thấy màu bình thường.

Kiểu gen của những người nhìn thấy màu bình thường:

A.

XMXM, XmY.

B.

XMXM, XMXm, XMY.

C.

XMXm, XmXm.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

XMXM, XMXm, XMY.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm sinh học 12 di truyền học chương 2 - có lời giải - 40 phút - đề số 7

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...