** người, gen A quy định mắt đen, gen a qui định mắt xanh; gen B quiđịnh tóc quăn, gen b qui định tóc thẳng. Liên quan đến nhóm máu có 4kiểu hình trong đó nhóm máu A do gen IA quy định, nhóm máu B do IBquy định, nhóm máu O tương ứng với kiểu gen IOIO, nhóm máu AB tươngứng vi kiểu gen IAIB. Biết rằng Iavà IB là trội hoàn toàn so vi IO, cáccặp gen quy định các tính trạng trên nằm trên các cặp nhiễm sắc thểthường đồng dạng khác nhau.

Con của cặp bố mẹ nào có kiểu gen dưới đây sẽ không có kiểu hình: mắt xanh, tóc thẳng, nhóm máu O?

A.

Bố aaBbIAIO; mẹ AaBbIBIO.

B.

Bố AaBbIAIO; mẹ AabbIAIO.

C.

Bố AaBbIBIO; mẹ AaBbIOIO.

D.

Bố AaBbIAIB; mẹ aabbIBIO.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Bố AaBbIAIB; mẹ aabbIBIO.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm sinh học 12 di truyền học chương 2 - có lời giải - 40 phút - đề số 8

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...