Ở người, alen A qui định da đen là trội hoàn toàn so với a qui định da trắng, B qui định mắt nâu là trội hoàn toàn so với b qui định mắt xanh. Các gen đã cho nằm trên NST thường khác nhau. Bố và mẹ đều da đen, mắt nâu sinh con đầu lòng da trắng, mắt xanh. Kiểu gen của bố và mẹ là:

A. AaBb × AaBb
B. AABB × AaBb
C. AABb × AaBB
D. AaBB × AaBB
Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải: Bố mẹ đều da đen, mắt nâu có kiểu gen A-B- Con đầu lòng da trắng mắt xanh có kiểu gen aabb sẽ nhận 1ab từ bố và 1ab từ mẹ → Bố và mẹ đều cho giao tử ab → Bố và mẹ đều có kiểu gen AaBb

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...