** Ở ngựa, sự có mặt của 2 gen trội A và B trong cùng kiểu gen quy định lông màu xám, gen A có khả năng kìm hãm hoạt động của gen B nên khi có mặt gen B trong kiểu gen sẽ cho lông màu đen. Ngựa mang 2 cặp gen đồng hợp lặn sẽ cho kiểu hình lông hung. Các gen phân li độc lập trong quá trình di truyền. Cho lai ngựa lông xám và ngựa lông đen thuộc thế hệ F2, phép lai Aabb và aaBb cho kiểu hình:

A.

9 ngựa lông xám : 6 ngựa lông đen : 1 ngựa lông hung.

B.

2 ngựa lông xám : 1 ngựa lông đen : 1 ngựa lông hung.

C.

13 ngựa lông xám : 3 ngựa lông hung.

D.

12 ngựa lông xám : 3 ngựa lông đen : 1 ngựa lông hung.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

2 ngựa lông xám : 1 ngựa lông đen : 1 ngựa lông hung.

Phép lai Aabb x aaBb cho 4 tổ hợp kiểu gen → tỉ lệ kiểu hình là:

2 lông màu xám; 1 aaBb: lông đen; 1 aabb: lông hung.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm sinh học 12 di truyền học chương 2 - có lời giải - 40 phút - đề số 6

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...