Ở Nghệ An, Xô viết ra đời từ khi nào?

A.

Từ tháng 9 - 1930

B.

Từ cuối năm 1930.

C.

Từ cuốĩ năm 1930 - đầu năm 1931.

D.

Từ giữa năm 1930

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Sử 12 Việt Nam Từ Năm 1930 Đến Năm 1945 60 phút - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...