ở Nam Bộ, lần đầu tiên nhân dân ta  tiến hành bầu cử hội đồng nhân dân các cấp vào năm  nào ?

A.

Năm 1945

B.

Năm 1946

C.

Năm 1947

D.

Năm 1948

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Sử 12 Việt Nam Từ Năm 1945 Đến Năm 1954 60 phút - Đề số 3

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...