Ở một xưởng cơ khí có đặt các máy giống nhau, mỗi máy khi chạy phát ra âm có mức cường độ âm 80 dB. Để không ảnh hưởng đến sức khoẻ của công nhân thì mức cường độ âm trong xưởng cơ khí không vượt quá 90 dB. Có thể bố trí nhiều nhất là bao nhiêu máy như thế trong xưởng cơ khí?

A.

10.

B.

6.

C.

2.

D.

20.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

10.

Gọi I là cường độ âm do một máy phát ra, ta có:

10log = 80 I = 108I0         (1)

Giả sử trong xưởng có n máy thì cường độ âm trong xưởng bằng nI. Mức cường độ âm do n máy phát ra là: L = 10log ≤ 90 ≤ 109 nI ≤ 109I0      (2)

Từ (1) và (2) ta có: n108I0 ≤ 109I0 n ≤ 10.

Vậy số máy tối đa có thể bố trí trong xưởng cơ khí là 10 máy.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 20 phút Chương 2 Sóng cơ và sóng âm - Đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...