Ở một số sinh vật như một vài loài nấm và tảo, tế bào phân chia liên tiếp nhiều lần nhưng không trải qua giai đoạn phân chia tế bào chất. Điều này dẫn đến kết quả nào sau đây?

A.

Số lượng nhiễm sắc thể trong mỗi tế bào giảm.

B.

Các tế bào có kích thước lớn và chứa nhiều nhân.

C.

Tế bào bị ức chế sự nhân đôi của ADN.

D.

Tạo thành một lượng lớn các giao tử.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

tạo thành các tế bào có kích thước lớn và chứa nhiều nhân.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm sinh học 12 di truyền học chương 1 - có lời giải - 40 phút - đề số 6

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...