Ở một loài thực vật, gen A quy định cây cao là trội so với gen a quy định thân thấp. Phép lai nào trong các phép lai sau cho tỉ lệ 1: 1

A.

A. Aa x Aa

B.

AA x aa

C.

Aa x aa

D.

AA x Aa

Đáp án và lời giải
Đáp án:C

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...