** Ở một loài hoa, quá trình giảm phân xảy ra hoán vị giữa gen A gen a với tần s 20%. Giữa gen E và gen e vi tần số 40%. Có 4 cặp gen cùng nằm trên một cặp NST tương đồng.

Một cá thể có kiểu gen Bd đã tạo ra bao nhiêu loại giao tử:

A.

4.

B.

8.

C.

16.

D.

6.

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm sinh học 12 di truyền học chương 2 - có lời giải chi tiết - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...