** Ở một loài hoa, quá trình giảm phân xảy ra hoán vị giữa gen A gen a với tần s 20%. Giữa gen E và gen e vi tần số 40%. Có 4 cặp gen cùng nằm trên một cặp NST tương đồng.

Cá thể có kiểu gen  tạo các kiểu giao tử theo tỉ lệ:

A.

Abd = abD = 50%.

B.

ABD = abd = 10%; Abd = abD = 40%.

C.

aBd = AbD= 10%; ABd = abD = 40%.

D.

Abd  = aBD = 10%; aBD = Abd = 40%.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

aBd = AbD= 10%; ABd = abD = 40%.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm sinh học 12 di truyền học chương 2 - có lời giải chi tiết - đề số 6

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...