** Ở một loài hoa, cho F1 (Aa, Bb) cây cao, hoa trắng tự thụ phấn, thu được F2 phân li kiểu hình theo tỉ lệ 33 cây cao, hoa trắng : 73 cây cao, hoa tím : 35 cây thấp, hoa tím.

Kiểu gen của F1 là:

A.

AaBb x AaBb.

B.

.

C.

.

D.

.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

.

F2 không xuất hiện loại kiểu hình mang tính trạng lặn thân thấp, hoa trắng do đó bố mẹ không có giao tử ab. Vậy gen A liên kết với gen b và a liên kết với B.

Ta có kiểu gen của phép lai là: .

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...