** một loài hoa, biết AA biểu hiện kiểu hình hoa đỏ; Aa biểu hiện kiểu hình hoa hồng; aa biểu hiện kiểu hình hoa trắng. Gen B quy định hoa kép là trội so vi gen b quy định hoa đơn; gen D quy định hạt tròn là trội so vi gen d quy định hạt dài.

Nếu F1 phân li kiểu hình theo tỉ lệ 6 : 3 : 3 : 2 : 1 : 1. Kiểu gen của p là một trong bao nhiêu trường hợp?

A.

4.

B.

8.

C.

2.

D.

6.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

8.

Tỉ lệ kiểu hình 6 : 3 : 3 : 2 : 1 : 1 = (1 : 2 : 1)(3 : 1)(1) = (1 : 2 : 1)(1)(3 : 1)

- Xét trường hợp 1: (1 : 2 : 1)(3 : 1) 

Có các phép lai AaBbDd x AaBbDd ; AaBbDD x AaBbDD

AaBbDd x AaBbdd; AaBbdd x AaBbdd.

- Trường hợp 2: (1 : 2 : 1) (1) (3 : 1) có các phép lai tương tự.

Vậy 2 trường hợp sẽ có 4 x 2 = 8 phép lai

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...