** một loài hoa, biết AA biểu hiện kiểu hình hoa đỏ; Aa biểu hiện kiểu hình hoa hồng; aa biểu hiện kiểu hình hoa trắng. Gen B quy định hoa kép là trội so vi gen b quy định hoa đơn; gen D quy định hạt tròn là trội so vi gen d quy định hạt dài.

F1 phân li kiểu hình với tỉ lệ 3 : 3 : 3 : 3 : 1 : 1 : 1 : 1. Có bao nhiêu phép lai phù hợp với kết quả trên?

A.

8.

B.

6.

C.

2.

D.

4.

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm sinh học 12 di truyền học chương 2 - có lời giải - 60 phút - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...