** một loài hoa, biết AA biểu hiện kiểu hình hoa đỏ; Aa biểu hiện kiểu hình hoa hồng; aa biểu hiện kiểu hình hoa trắng. Gen B quy định hoa kép là trội so vi gen b quy định hoa đơn; gen D quy định hạt tròn là trội so vi gen d quy định hạt dài.

F1 phân li kiểu hình theo tỉ lệ 18 : 9 : 9 : 6 : 6 : 3 : 3 : 3 : 3 : 2 : 1 : 1. Kiểu gen của P sẽ là:

A.

AaBbDd x AaBbdd.

B.

AaBbDd x AaBbDd.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

AaBbDd x AaBbDd.

Tỉ lệ kiểu hình 18 : 9 : 9 : 6 : 6 : 3 : 3 : 3 : 3 : 2 : 1 : 1 = 64 tổ hợp = 8 x 8

64 tổ hợp = 23 x 23 → Phép lai là hai cơ thể dị hợp tử cả 3 cặp tính trạng.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm sinh học 12 di truyền học chương 2 - có lời giải - 60 phút - đề số 10

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...