** Ở một loài chim nhỏ, khi cho P giao phối, đời F1 xuất hiện 49 chim trống lông xoăn, đuôi dài ; 98 chim trống lông thẳng, đuôi dài. Số chim mái có 81 lông xoăn, đuôi ngắn ; 79 lông thẳng, đuôi dài ; 19 lông xoăn, đuôi dài ; 20 lông thẳng, đuôi ngắn. Biết hai cặp tính trạng do hai cặp gen Aa, Bb quy định và lông xoăn trội so với lông thẳng. Tính trạng kích thước đuôi được di truyền theo quy luật

A.

liên kết giới tính X, không có alen trên Y.

B.

phân li của Menđen.

C.

liên kết giới tính không hoàn toàn.

D.

liên kết giới tính Y, không có alen trên X.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Liên kết giới tính X, không có alen trên Y.

Xét sự di truyền tính trạng kích thước đuôi.

F1 phân li kiểu hình tỉ lệ khác nhau giữa hai giới đực và cái: Tất cả chim trống đều lông đuôi dài, trong lúc ở chim mái có  lông đuôi dài,  lông đuôi ngắn. Vậy gen quy định kích thước lông liên kết với NST giới tính X và không có alen trên NST giới tính Y.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm sinh học 12 di truyền học chương 2 - có lời giải - 40 phút - đề số 4

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...