** Ở một loài cây ăn quả, cho F1 tự thụ phấn thu được F2 có 603 cây hạt đỏ, quả dài : 199 cây hạt đỏ, quả ngắn : 202 cây hạt vàng, quả dài : 67 cây hạt trắng, quả ngắn. Biết kích thước quả do 1 cặp gen quy định.

Nếu cặp gen Dd quy định tính trạng kích thước quả, kiểu gen của F1 là:

A.

.

B.

C.

.

D.

 hoặc 

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

F2 xuất hiện kiểu hình hạt trắng, quả ngắn (aabb,dd) 

F1 tạo giao tử a bd hoặc b ad, chứng tỏ các gen liên kết đồng.

F2 xuất hiện vàng, dài (aaB-D-) nên:

  • Aa của F1 phân li độc lập, F2 xuất hiện B-D- ( hợp lí).
  • Bb của F1 phân li dộc lập, F2 xuất hiện aaD- (vô lí đối với liên kết đồng). Suy ra:

Kểu gen của F1 là 

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm sinh học 12 di truyền học chương 2 - có lời giải - 40 phút - đề số 7

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...