** Ở một loài cây ăn quả, AA: Quả tròn, Aa: Quả bầu; aa: Quả dài; B: Quả đỏ, b: Quả xanh; D: Chín sớm, d: Chín muộn. Các cặp gen phân li độc lập nhau.

F1 phân li kiểu hình tỉ lệ 18 : 9 : 9 : 6 : 6 : 3 : 3 : 3 : 3 : 1 : 1 sẽ có bao nhiêu công thức lai phù hợp với kết quả trên?

A.

2.

B.

3.

C.

1.

D.

4.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

1.

18 : 9 : 9 : 6 : 6 : 3 : 3 : 3 : 3 : 1 : 1 = 64 = 8 x 8. Suy ra kiểu gen P chỉ có thể AaBbDd x AaBbDd.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...