** Ở một ging cây, gen A qui định tính trạng cây cao trội so vi gen a qui định tính trạng cây thấp. Gen B qui định tính trạng quả tròn trội so vi gen b qui định tính trọng quả bầu. Sự di truyền của các gen phân li độc lập.

Phép lai P: AaBb x aaBb cho F1 có tỉ lệ kiểu gen:

A.

1 : 1 : 1 : 1.

B.

1 : 2 : 1 : 1 : 2 : 1.

C.

3 : 3 : 1 : 1.

D.

9 : 3 : 3 : 1.

 

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

1 : 2 : 1 : 1 : 2 : 1.

 Phép lai AaBb và aaBb: xét riêng từng cặp tính trạng ta thu được ở đời F1:

(1Aa : 1aa)(1BB : 2Bb : 1bb) = 1AaBB : 2AaBb : 1Aabb : 1aaBB : 2aaBb : 1aabb

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm sinh học 12 di truyền học chương 2 - có lời giải - 40 phút - đề số 3

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...