** Ở một ging cây, gen A qui định tính trạng cây cao trội so vi gen a qui định tính trạng cây thấp. Gen B qui định tính trạng quả tròn trội so vi gen b qui định tính trọng quả bầu. Sự di truyền của các gen phân li độc lập.

Phép lai P: AaBb x aaBb cho F1 có tỉ lệ kiểu gen:

A.

1 : 1 : 1 : 1.

B.

1 : 2 : 1 : 1 : 2 : 1.

C.

3 : 3 : 1 : 1.

D.

9 : 3 : 3 : 1.

 

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm sinh học 12 di truyền học chương 2 - có lời giải - 40 phút - đề số 3

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...