** Ở mèo, gen D quy định lông đen, gen d quy định lông hung; 2 gen nằm trên NST giới tính X không có alen trên NST giới tính Y và không lấn át nhau. Kiểu gen dị hợp cho màu lông tam thể.

Thế hệ sau xuất hiện 1 cái tam thể : 1 đực đen thì kiểu gen của mèo bố mẹ là:

A.

XdXd x XDY.

B.

XDXx XDY.

C.

XDXD x XdY.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

XDXD x XdY.

Thế hệ sau xuất hiện 1 mèo cái tam thể : 1 mèo đực đen thì kiểu gen mèo bố mẹ là XDXD ( đen) x XdY ( hung).

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm sinh học 12 di truyền học chương 2 - có lời giải - 60 phút - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...